Hòa Bình - hồ Đồng Chanh

Đăng bởi Vuong Minh Tuan ngày

Địa danh:
Địa điểm:
Tọa độ:
Hồ Đồng Chanh
Lương Sơn - Hòa Bình
20.846407, 105.575826
 

 

Nguồn: sưu tầm

Cũ hơn Mới hơn