Xe đạp touring LKLM 318 series

HẾT
 Baga sau inox 304 LKLM
HẾT
 Gọng nước inox 304 LKLM
HẾT
 Bộ dụng cụ mini LKLM