Dao đa năng sinh tồn GHK2

Mã: 70040 Thương hiệu: GHK Loại: Dụng cụ

Giá gốc 250,000₫ 290,000₫

Số lượng

Dao đa năng sinh tồn GHK2

Multi Tools
Handle:Stainless
Components:Stainless

Function:

1.Needlenose Pliers
2.Regular Pliers
3.Wire Cutter
4.Blade
5.Scissors
6.Rope Cutter
7.Bottle Opener
8.Flat Screwdriver
9.Can Opener
10.Philips Screwdriver
11.Needle
12.Wire Stripper
13.Large Flat Screwdriver


Kích thước: 10.4*4.3*2CM

Trọng lượng: 311g

Xuất xứ: Trung Quốc